Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Visie • missie

De visie van Varkens GezondheidsTeam Zuid (VGTZ) is: Bijdragen aan een betere varkensgezondheid om de “licence to produce” te behouden. Bedrijven worden groter, gaan werken met steeds meer personeel en het totale management zal dus complexer worden. Ook de plek van de varkenshouderij in de maatschappij staat onder druk, er wordt hard gewerkt aan een beter imago en dit zullen we met z’n allen moeten blijven doen. Hieraan gaan wij onze bijdrage leveren.

Onze missie is dan ook de volgende:
Het aanbieden van “totale” begeleiding, en hierdoor ontzorgen van onze varkenshouders. Door middel van passie, oprechte interesse, helpen met het aansturen van het team op de betreffende bedrijven, een uitgebreid netwerk, kennis van zaken, permanente bijscholing, etc. willen wij zorgen voor meer arbeidsvreugde en een optimaal rendement op de bedrijven van onze klanten. Ook dierenwelzijn draagt hier structureel aan bij.

Het begeleiden van varkensbedrijven als dierenarts is meer dan kennis van dierziekten en de mogelijke preventie dan wel oplossingen hiervoor. Dit komt ook terug in onze naam. We zijn meer dan een praktijk en willen samen met onze klant en ons netwerk een team vormen wat samen werkt aan een gezonde toekomst. Zo kunnen we samen trots zijn op onze sector!

“Samen gezond produceren”

Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk