Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Wormproblemen

Wormen vormen ook in de moderne varkenshouderij een continue dreiging. Cijfers van het CBS in Nederland vertonen een stijging van het percentage leverafkeuringen. Dit is vooral ontstaan na de varkenspest. Minimaal 40 miljoen euro bedraagt de geschatte jaarlijkse schade voor de Nederlandse en Belgische varkenssector. Wormen zijn dus een grote schadepost. Beperking van deze schade kan door een goede ontwormingsstrategie. Kennis over wormen, de voortplanting en de bestrijding is daarbij essentieel.

Grootste effect met juiste ontwormstrategie.

Om de continue cyclus van besmetten en herbesmetten bij biggen, vleesvarkens en zeugen te doorbreken, is het van groot belang consequent de juiste ontwormstrategie te hanteren.

Ontwormschema bij 5-daagse behandeling vleesvarkens.

1.       Ontworm alle biggen bij opleg.

2.       Ontworm alle varkens 7 weken na opleg.

3.       Ontworm alle varkens 13 weken na  opleg.

Ontwormschema zeugen en beren.

Om de cyclus van continue besmetting en herbesmetting bij zeugen en beren te doorbreken, is het nodig minimaal vier keer per jaar te ontwormen (ieder kwartaal). Het beste ontwormmiddel is Flubendazol (Flubenol®), dit heeft veel voordelen ten opzichte van de andere wormmiddelen.

  • Een brede werking, het pakt zowel volwassen wormen, migrerende larven en wormeitjes aan.
  • Het heeft een korte wachttijd van 5 dagen, dus op het eind van de mestperiode kan nog ontwormt worden.
  • Stabiel in (brij)voer en in zure omgeving.
  • Geen  invloed op de voeropname want het product heeft geen negatieve smaakbeïnvloeding,
  • Bewezen in de praktijk. Het is de enige werkzame stof waarvan middels praktijkonderzoek is aangetoond, dat met de juiste ontwormstrategie structureel zorgt voor wormarme varkens.

Vanaf 1 april 2008 hebben we een actie om de Flubenol 5% 12 kg zakken aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Hierdoor wordt het ontwormen nog goedkoper. U zult zien dat, het degelijk ontwormen, effect op het aantal leverafkeuringen en –afwijkingen heeft en dat de groei en voederconversie van uw varkens zal verbeteren. Kortom ontwormen geeft U financieel voordeel!!

Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk