Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

'Varkens' MRSA

De laatste tijd krijgen we regelmatig vragen over MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) vandaar dit volgende overzicht. MRSA is een Nederland relatief zeldzaam voorkomende bacterie. Bij patiënten die in eenziekenhuis worden opgenomen draagt slechts 0,03% MRSA in zijn of haar neus. In een onderzoek onder 26 Nederlandse varkenshouders uitgevoerd in 2005 werd bij 23% (!) van de varkenshouders MRSA aangetroffen. Daarna zijn er verschillende aanwijzingen gevonden voor de overdracht van MRSA van varkens naar mensen. Bij een ingesteld vervolgonderzoek (november 2005 t/m januari 2006) zijn bij 9 slachthuizen 54 slachtbatches van Nederlandse vleesvarkens onderzocht op de aanwezigheid van MRSA (6 batches per slachthuis – 10 varkens per batch).

De resultaten:

  •       39% van de varkens testte positief op MRSA.
  •       81% van de batches testte positief op MRSA.

De verschillen tussen de slachthuizen waren groot, hetgeen mogelijk wordt verklaard door een infectie van de varkens in de wachtruimte van het slachthuis. Er zijn geen regionale verschillen gevonden. Bij nadere typering van de gevonden MRSA bleek het in alle gevallen te gaan om een MRSA die niet overeenkomt met de gebruikelijke “ziekenhuis”MRSA. Daarnaast was alle gevonden “varkens”MRSA (ook) resistent tegen tetracycline/ doxycycline. De “varkens”MRSA lijkt overigens minder ziekmakende eigenschappen te hebben dan de “ziekenhuis”MRSA. Op dit moment heeft het onderzoek naar MRSA volop de aandacht en wordt onder andere geprobeerd het verspreidingsmodel van MRSA bij varkens te achterhalen.

Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk