Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Nieuws

Nieuw onderzoeksproject in de varkenshouderij

Bij de faculteit diergeneeskunde loopt een door ZonMV gefinancierd onderzoeksproject “CIAOCIAO” over het effect van antibiotica reductie interventies in de veehouderij.
Dit project heeft als doel het effect van risicofactoren en preventieve maatregelen op het antibioticagebruik in de varkenshouderij te bepalen. Dit project sluit aan bij de eerdere uitgevoerde onderzoeken naar succesfactoren, maar legt tevens de nadruk op effect diergezondheid en economie.

Op die manier krijgt de dierenarts de beschikking over een lijst met interventies waarmee het antibioticumgebruik kan worden verlaagd terwijl hij/zij gelijktijdig kan aangeven wat het effect is op diergezondheid en het rendement.

De interventies omvatten onder meer infectiebeheersing (biosecurity en hygiëne), bedrijfsmanagement (bezettingsgraad, klimaat, all-in-all-out) en vaccinaties. Momenteel weten we nog niet hoe effectief deze interventies zijn op antibioticagebruik, ziektelast en duurzaamheid.

In de eerste fase worden gegevens verzameld over interventies door middel van een vragenlijst.
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Deze vragenlijst  duurt ongeveer 1 uur en is volledig anoniem en zal grotendeels door de bedrijfsbegeleidend dierenarts ingevuld worden.

Het kan zijn dat 1 van onze dierenartsen U kortelings benaderen om deze vragenlijst samen in te vullen.

Alvast bedankt voor Uw medewerking .
Het VGTZ team

Back to the list

Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk