Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Nieuws

Beslisondersteuner

Beslisondersteuner voor euthanasie van niet levensvatbare dieren
Euthanasie is soms een onvermijdelijk onderdeel van de gezondheidszorg op een varkensbedrijf. Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven. Voor het welzijn van deze dieren is het beter om ze tijdig te euthanaseren.
De keuze om een dier wel of niet te euthanaseren is zeer bepalend voor het dierenwelzijn. Als een dier niet tijdig geëuthanaseerd wordt zal het onnodig lijden. In de praktijk is de dierenarts niet altijd tijdig aanwezig om hierover te adviseren of de euthanasie uit te voeren. Om het dierenwelzijn op een veehouderijbedrijf te waarborgen is het belangrijk dat dierhouders op de hoogte zijn van het wettelijke kader en de voorwaarden waaronder zij zelf een euthanasie kunnen uitvoeren.
Klik hier voor de beslisondersteuner, die is ontwikkeld door Anoxia, en de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en de KNMvD. Deze is te gebruiken om u te helpen bij de keuze of euthanasie de beste optie is.

Back to the list

Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk