Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Nieuws

Griep
Afgelopen september speelde bij een varkenshouder hoest bij vleesvarkens. Ook bij de fokgelten waren er klachten met veel hoest en weinig eetlust. De varkenshouder zelf had flinke griep en vroeg zich af of dat er mee te maken kon hebben.

Het probleem begon toen de medewerker ziek van vakantie was terug gekomen en de varkenshouder waarschijnlijk besmet heeft. Enkele dagen nadat de varkenshouder ziek is geworden, zijn de varkens gaan hoesten.

Dezelfde dag hebben we speekselmonsters verzameld bij de vleesvarkens en enkele dagen later hebben we neusswabs genomen bij de medewerker, de varkenshouder en de ergst aangetaste dieren op dat moment. Dezelfde week nog ontvingen we de uitslag van het speekselonderzoek en bleek dat de varkens inderdaad griep hadden. Twee weken later volgende de uitslag van de neusswabs. De swab van de medewerker was negatief, van de varkenshouder positief en van de varkens ook positief. Daarbij bleek het ook dezelfde griepstam te zijn, H1avN1. Omdat eerst de medewerker en varkenshouder ziek waren en daarna de varkens, is het erg waarschijnlijk dat de varkens ziek zijn geworden door contact met varkenshouder.

Mensen kunnen ziek worden van varkens, maar varkens zijn erg gevoelig voor griep en kunnen ook makkelijk door mensen geïnfecteerd worden. Bij ernstige griepklachten van varkenshouder of medewerkers, probeer contact met varkens zo veel mogelijk te beperken, om problemen bij varkens te voorkomen. Ook is het aan te raden jezelf tegen griep te laten vaccineren voor een betere weerstand tegen griep. Create date: 12/24/2019 10:32:42

PRRS-virus uitbraak in Denemarken

Denemarken is onlangs opgeschrikt door een PRRS-virus uitbraak op verschillende bedrijven. Hieruit is maar weer eens gebleken dat het PRRS-virus doet waar het goed in is: genetische verandering.

Hoe is het virus ontstaan?
Het bleek te gaan om een recombinatie van twee vaccinstammen die op eenzelfde bedrijf werden gebruikt.
Dit nieuwe PRRS-virus is terecht gekomen op een KI station en vervolgens verspreid naar circa 40 zeugenbedrijven.
Op deze bedrijven zijn PRRS gelijkende klachten gemeld: dode zeugen, doodgeboren biggen, hoge uitval van biggen voor  spenen.
Vooral op PRRS-vrije bedrijven ,waar de zeugen niet meer beschermd waren door vaccinatie was de impact van de infectie zeer groot.

Het gevolg hiervan is dat de Deense overheid het gebruik van 1 levend vaccin verboden heeft.

Recombinatie kan voorkomen indien 2 verschillende levende PRRS-virussen(veldstammen en/of vaccinstammen ) in 1 varken delen van het genoom uitwisselen.

Hieruit kan men besluiten dat het toepassen van 2 verschillende levende PRRS-vaccins op 1 bedrijf of 2 samenwerkende bedrijven af te raden is. Ook in de loop van de tijd is het af te raden om te wisselen van levend vaccin omdat levende vaccinvirussen langere tijd op een bedrijf kunnen circuleren.

Het vaccineren met levend PRRS-vaccin in combinatie met managementmaatregelen is wel nuttig om de virusvermeerdering en spreiding te verminderen .

Create date: 12/10/2019 12:16:32

Uploaden BGP en BBP
In het portaal www.infovarken.nl is veel informatie beschikbaar over de kwaliteitsstatus van uw bedrijf. Op deze website is eenvoudig inzage te verkrijgen in de medicijnleveringen, de dierdagdosering etc. 

Sinds 1 maart 2019 moet u uw bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP) in InfoVarken plaatsen i.v.m. de IKB Varken certificering. U kunt dit eenvoudig zelf uploaden of u kunt uw dierenarts hiervoor machtigen. Hieronder zijn beide opties beschreven.

Zelf uw BGP en BBP uploaden
* Zorg dat uw BGP en BBP op uw computer staan
* Log in op www.infovarken.nl
* Ga naar het menu “InfoVarken”
* Klik op de optie “Bedrijfsplannen”
* Klik op “Bedrijfsbehandelplan toevoegen”
* Voer de juiste startdatum en einddatum van uw bedrijfsbehandelplan in
* Gebruik de knop “Selecteer bestand” om het juiste bedrijfsbehandelplan te uploaden van uw computer
* Sla het bedrijfsbehandelplan met de juiste data op
* Herhaal bovenstaande stappen ook voor uw bedrijfsgezondheidsplan.

Dierenarts machtigen
* Log in op www.infovarken.nl
* Ga naar het menu “MijnPortaal”
* Klik op de optie “Uitstaande machtigingen”
* Klik op “Dierenarts”, controleer of het uw bedrijfseigen dierenarts is
* Vink het vakje voor “Bedrijfsplannen” aan
* Klik op “Opslaan”.

Wij adviseren u om voor eventuele controles te controleren of uw BGP en BBP zijn geüpload door uw dierenarts. Zo niet, neem contact op met de betreffende dierenarts.
Create date: 08/22/2019 15:43:44

Hokverrijking

Varkens hebben van nature een sterke behoefte om hun omgeving te ontdekken, exploratie gedrag te vertonen. In de strijd tegen bijterij is het aanbieden van voldoende en geschikt afleidingsmateriaal zeer belangrijk. De Europese Commissie heeft in 2016 een aanbeveling geschreven met daarin de eisen waaraan geschikt afleidingsmateriaal volgens hen moet voldoen. Geschikt afleidingsmateriaal is eetbaar, kauwbaar, onderzoekbaar en manipuleerbaar. Voorbeelden hiervan worden opgesomd in onderstaande tabel. 

Verder is het belangrijk dat materiaal in voldoende hoeveelheid aanwezig is en dat het schoon en hygiënisch is. Omdat diverse materialen niet te ontsmetten zijn, is het belangrijk om deze vormen van afleidingsmateriaal iedere ronde te vervangen. 

Binnen het Beter Leven Keurmerk met 1 ster is het verplicht om ten minste één soort afleidingsmateriaal aan te bieden dat aan alle 4 de eisen voldoet. Als een eetbaar materiaal niet permanent beschikbaar is voor de varkens moet er nog een soort afleidingsmateriaal aanwezig zijn dat aan de andere drie eisen voldoet, dit materiaal hoeft dan niet eetbaar te zijn.

Voor meer informatie over geschikte materialen voor afleiding klik hier of overleg het met uw dierenarts.

Create date: 08/22/2019 15:38:34

Najaarverwerpen
Ieder jaar keren de vruchtbaarheidsproblemen in de herfst terug. Dit komt omdat het van nature voor zeugen niet verstandig is om in de winter, met minder beschikbaar voedsel, biggen te krijgen. Het hormoon melatonine, dat een rol speelt bij het natuurlijke dagritme, speelt hierbij een belangrijke rol. Als de dagen korter worden, neemt de melatonineproductie toe en hierdoor neemt de productie van voortplantingshormonen juist af. De zeugen worden hierdoor minder vlot berig, maar vooral het behouden van de dracht in de eerste maand wordt minder. Ook de koudere nachten, en vooral het verschil tussen dag- en nachttemperatuur, heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid. Het probleem van najaarsverwerpen (afbreken van de dracht tussen 20 en 30 dagen na inseminatie) zit hem dus met name in het seizoen, maar er spelen ook andere risicofactoren mee, zoals voeropname en stress. 

Maatregelen: Zorg in de dekstal en de drachtstal voor een constant dag- en nachtritme, met 14 uur licht en 10 uur donker. Zodat de zeugen niet merken dat de dagen korter worden. Pas het klimaat tijdig aan, zodat het temperatuurverschil tussen dag en nacht in de stal niet te groot wordt. Beperken van conditieverlies in de kraamstal door de voeropname op pijl te houden. Het is voor de zeugen snel te warm in de kraamstal, zorg voor frisse lucht en verkoeling. In de eerste 4 weken van de dracht is een hoog voerniveau belangrijk van tenminste 3 kg/dag en hierna niet te sterk omlaag.

Overleg met uw dierenarts voor meer informatie en om te bekijken waar voor u nog verbeterpunten liggen. 
Create date: 08/22/2019 15:25:44

Waterkwaliteit
Water is een basis behoefte voor gezonde varkens. Hoe vaak controleert u de kwaliteit van het drinkwater? 

Enkele gevaren van onvoldoende waterkwaliteit:
1. Vervuilde leidingwand, hechting van micro-organismen. Dit kan leiden tot maag- en darmstoornissen en slechtere technische resultaten 
2. Smaakafwijkingen leiden tot daling wateropname, met als gevolg: minder voeropname en hierdoor minder melkproductie en/of minder groei. 
3. Interacties met drinkwatermedicatie. Hierdoor kan medicatie minder effectief worden en medicatie kan aanslag veroorzaken. 
4. Aanslag in het systeem leidt tot verstoppingen en drukverlies, slijtage aan apparatuur, afwijkende nippelopbrengst en daardoor onbedoeld minder wateropname.

 Adviezen ter bevordering waterkwaliteit:
1. Dagelijks schoonmaken van morsbakjes
2. Spoel het watersysteem elke 1 à 2 weken door. Zeker in biggenbatterij met hoge temperatuur en lage watersnelheid.
3. Na toepassing watermedicatie, altijd het watersysteem reinigen.
4. Controleer nippelopbrengst
* Kraamzeugen: 2,5 L/minuut 
* Drachtige zeugen: 1 L/minuut 
* Biggen kraamhok: 300 ml/minuut 
* Gespeende biggen: 500 ml/minuut 
* Vleesvarkens: 750 ml/minuut
Create date: 08/14/2019 12:08:43


pagina's: 1 2 3 4 5 ... 18 Volgende Alles
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk