Terug
Varkens GezondheidsTeam Zuid
(013) 528 35 35
Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk

Bedrijven onder de loep

Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.

Het bedrijf van deze maand is een vermeerderingsbedrijf met 300 zeugen. Het bedrijf vaccineert coli in de dracht volgens het normale entschema. Gelten 6 en 2 weken voor het werpen. Zeugen 2 weken voor het werpen. Ondanks het entschema komen er steeds meer tomen met diarree voor.

Het zijn vaak de 1e- en 2e-worps zeugen met probleemtomen. Het geboortegewicht is goed en de tomen zijn uniform. Ook de biestopname lijkt goed te zijn. Behandeling tegen coli-diarree met orale middelen heeft niet het gewenste effect en er komen meer achterblijvers. De uitval is beperkt.

Bij inventarisering van het probleem blijkt dat het vaccinatieschema goed gehanteerd wordt. Om onderzoek te doen naar de oorzaak van de diarree zijn bij 3 representatieve tomen mengmonsters van afwijkende mest genomen en hebben we hier een PiDia sneltest op losgelaten. Deze test screent Clostridium, Rotavirus en Cryptosporidium, echter géén E. Coli. Bij uitvoering van de test zijn alle 3 de monsters positief op Clostridium. Met deze uitslag kunnen we al een voorlopige behandeling instellen. De mengmonsters zijn nu doorgestuurd naar het laboratorium voor bacteriologisch onderzoek. Bij deze kweek kunnen we zien of evt. E. Coli nog een rol speelt en of Clostridium ook hier aangetoond zal worden.

De uitslag van de 3 mestmonsters was: 3x E.coli, geen pathogeen type en 3x Clostridium aangetoond. Hieruit blijkt dus dat E.coli niet de oorzaak van het probleem is, maar eenduidig Clostridium de ellende veroorzaakt. De Clostridiumstam is vervolgens opgestuurd naar de GD voor typering. Na 14 dagen was de uitslag Clostridium perfringens type A (alfa, beta2 toxinegen).

Naar aanleiding van deze uitslag is de varkenshouder overgeschakeld op de Coli-Clostridium combinatie vaccinatie. Eerst zijn alle zeugen op 6 en 2 weken voor het werpen als basisvaccinatie geënt en daarna weer volgens het normale 'coli' entschema. De problemen werden al gereduceerd toen de eenmaal gevaccineerde zeugen in de kraamstal kwamen. Toen de 2x gevaccineerde zeugen in de kraamstal kwamen was het probleem over.

Conclusie van het verhaal bij diarree bij biggen in de kraamstal is:
  1. Entschema van de zeugen goed doornemen en controleren of vaccinaties op de juiste momenten worden toegediend.
  2. Mengmonster per toom van afwijkende mest nemen en een snelle screening doen via de PiDia test.
  3. Op dezelfde mengmest monsters bacteriologisch onderzoek laten doen en gevoeligheidsbepaling. Dit in verband met het mogelijk ongevoelig zijn van de pathogeen voor 1e-keus middelen. Dit is vaak een probleem bij diarree bij biggen. Bij ongevoeligheid voor 1e-keus middelen mag legitiem een 2e-keus middel ingezet worden.

Een snelle diagnose leidt meestal tot een snelle oplossing van het probleem!

Bedrijf onder de loep
Geboortediarree bij biggen
Deze maand in deze rubriek 'het probleem van biggen met geboortediarree' door dierenarts Frank Donders.
Lees verder...
Lees verder...
VGTZ aan het werk